Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty krawieckie, które pozwolą przekonać się, czy szycie na starych maszynach Singer było łatwe, jak prasowało się żelazkami na duszę i węgiel drzewny, do czego służyły brzezińskim krawcom obierki z ziemniaków. Każdy uczestnik warsztatów uszyje sobie przy pomocy pracowników muzeum małą pamiątkę.

Koszt - 10 zł/osoba