Brzeziny. Dzieje miasta  i regionu.

Studia Brzezinensia. Wolumen I.

pod redakcją  Lubomiry Tyszler, Anny Marciniak Kajzer i Marka Olędzkiego.

Publikacja stanowiąca pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 650. rocznicy potwierdzenia praw m9ejskich dla Brzezin. Wśród tekstów autorstwa naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, UAM w Poznaniu, z PAN-u znajdziemy m.in. omówienie najnowszych odkryć archeologów na Krakówku, rozprawy o dawnych zamkach, dworach i fortalicjach historycznego powiatu brzezińskiego i dziewiętnastowiecznej zabudowie miasta, o sukiennictwie w Brzezinach XVI i XVII w., burzliwą historię rodu Lasockich,  omówienie form i dekoracji na brzezińskich macewach i tajniki wirtualnej rekonstrukcji brzezińskiej synagogi.

Miłośników starożytności z pewnością zadowolą obszerne publikacje na temat importów rzymskich i śladów kultury jasforskiej w dorzeczu Bzury, sposobów budowania domostw   na tych terenach na przełomie er,  rodzajów uzbrojenia wojowników kultury przeworskiej, pochówków szkieletowych późnej starożytności oraz kamiennych konstrukcji na cmentarzysku kultury przeworskiej w miejscowości Mnich.

Rok wydania: 2014

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach & Autorzy

Wydanie: pierwsze

oprawa twarda, 262 s.,

ISBN: 978-83-938542-5-7

Cena 40 zł

asze.jpg