"Łzy":

Jeżeli w nowej poezji nie płyną
łzy, nie myśl,
że nie płyną w ogóle. Odtąd

należą do świata
niedopowiedzianego.

                        Andrzej Babaryko


    Dziewięć lat temu, z inicjatywy Basi Klimczak, zorganizowaliśmy wieczór poetycki, na którym wspominaliśmy przedwcześnie zmarłego Andrzeja Babryko i czytalismy jego wiersze, teksty bardzo szczere, pełne liryzmu, pisane ręką (i sercem) dobrego człowieka. Nieco później Andrzej Strąk zaproponował, byśmy wspólnie z łódzkim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zorganizowali ogólnopolski konkurs dla młodych poetów, któego patronem byłby Andrzej Babaryko. Nie odrzuca się takich propozycji. 9 grudnia 2009 roku odbył się I Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki "Świat niedopowiedziany". Od pierwszej edycji konkurs stanowi część łódzkiego festiwalu Puls Literatury, a od drugiej kolejnym współorganizatorem jest Dom Literatury w Łodzi. Od dziewięciu lat piszą do nas młodzi poeci, nie tylko z Polski - przysyłają wiersze ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, NIemiec. Piszą i "nie wstydzą się łez".Ich prace ocenia jury w skałdzie: Zdzisław Jaskuła (po śmierci Zdzisława zastapił Rafał Gawin), Przemysław Owcarek, Andrzej Strąk i Paweł Zybała.

Zapraszamy wszystkich, co roku jesienną porą,  do udziału w naszym konkursie.

Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki "Świat niedopowiedziany" w składzie: Andrzej Strąk (przewodniczący), Rafał Gawin, Przemysław Owczarek i Paweł Zybała na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 roku postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym twórcom (kolejność alfabetyczna):
Rafałowi Baronowi z Gdańska, Marcie Jurkowskiej z Olkusza, Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic, Kacprowi Płusie z Łodzi, Waldemarowi Remisiewiczowi z Bydgoszczy i Ewie Włodarskiej z Białegostoku.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie sie podczas Finału IX OKPL im. A. Babaryki w sali konferencyjnej UM Brzeziny (ul. Sienkiewicza 16). Początek o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy.