Bogusy - 17 lutego 2015 r.

W tym roku zapraszamy wyjątkowo wcześnie (sorry, taki mamy kalendarz). Spotykamy się punktualnie o godz. 18.00 w Parku Miejskim przy stawie. Na początek mała niespodzianka, potem konkurs na najlepszego Bogusa, a na koniec ognisko, tańce, hulańki, swawola.

Poniżej materiał z ubiegłego roku, gwoli zachęty na ten.