"Łzy":

Jeżeli w nowej poezji nie płyną
łzy, nie myśl,
że nie płyną w ogóle. Odtąd

należą do świata
niedopowiedzianego.

                        Andrzej Babaryko


    Siedem lat temu, z inicjatywy Basi Klimczak, zorganizowaliśmy wieczór poetycki, na którym wspominaliśmy przedwcześnie zmarłego Andrzeja Babryko i czytalismy jego wiersze, teksty bardzo szczere, pełne liryzmu, pisane ręką (i sercem) dobrego człowieka. Nieco później Andrzej Strąk zaproponował, byśmy wspólnie z łódzkim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zorganizowali ogólnopolski konkurs dla młodzych poetów, któego patronem byłby Andrzej Babaryko. Nie odrzuca się takich propozycji. 9 grudnia 2009 roku odbył się I Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki "Świat niedopowiedziany". Od pierwszej edycji konkurs odbywa się w ramach łódzkiego festiwalu Puls Literatury, a od drugiej kolejnym współorganizatorem jest Dom Literatury w Łodzi. Od siedmiu lat piszą do nas młodzi poeci, nie tylko z Polski - przysyłają wiersze ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, NIemiec. Piszą i "nie wstydzą się łez".Ich prace ocenia jury w skałdzie: Andrzej Jaskuła, Przemysław Owcarek, Andrzej Strąk i Paweł Zybała.

Zapraszamy wszystkich, co roku jesienną porą,  do udziału w naszym konkursie.


Andrzej Babaryko 2012.jpg