"Motywem przewodnim wystawy jest prezentacja kilkunastu monideł portretujących żydowskich mieszakńców Brzezin (...) Monidło to rodaj portretu powstałego na bazie czarno-białych fotografii. Postaci przedstawione na nich były podkolorowane, a niektóre szczegóły wyraźnie retuszowane (...). Rozpowszechnione na przełomie XIX/XX w. stały się szansą dla uboższych warstw społecznych na posiadanie własnego portretu - te tradyccyjne, malowane przez artystów, były dotychczas osiągalne tylko dla zamożnych osób"

                                                                                                                                                                                  Katarzyna i Andrzej Białkowscy.

Zapraszamy na wystawę monideł, które cudem ocalały z wojennej zawieruchy.. Czekały na odbiorców, niektóre jeszcze niedokończone. Uwiecznione na nich postacie nia miały tyle szczęścia co ich wizerunki...