Wernisaż prac trojga brzezińskich artystów: Marka Cąpały, Bogusławy Tyralskiej i Marka Włodarkiewicza był prawdziwym frekwencyjnym hitem. Tak licznego grona wilbicieli sztuki nie oglądaliśmy od lat. Przyjaciele i znajomi twórców oraz osoby im całkiem obce mogli obejrzeć prace najnowsze, jak i te powstałe znacznie wcześniej. Szczególnym gościem wernisażu była pani Krystyna Radke - wdowa po Marku Cąpale.