.grazyna madrzycka zdjecie artystki.JPG

 

Grażyna Mądrzycka - urodzona w 1941 r. w Stojanowie, w województwie tarnopolskim na kresach wschodnich, zmarła w 2003 r. we Wrocławiu, gdzie mieszkała od 1945 roku. Ukończyła Liceum Plastyczne i Studium Teatralne we Wrocławiu. Studiowała Historię Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez wiele lat pracowała w Domu Kultury we Wrocławiu, prowadząc warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Wiele spektakli reżyserowała osobiście. Tworzyła też scenografie. Pozostawiła po sobie znaczną spuściznę w postaci blisko 300 obrazów i szkiców malarskich nieprezentowanych dotychczas szerszej publiczności.

.

 

.

Twórczość Grażyny Mądrzyckiej to przede wszystkim malarstwo, które przez lata skupione było wokół zagadnienia koloru. Poszukiwania kolorystyczne w obszarze płaszczyzny obrazu są prezentowane na starannie wybranych pracach, które składają się na wystawę w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.Głównym motywem w malarstwie Grażyny Mądrzyckiej jest martwa natura. Równie istotnym tematem jest pejzaż, bardzo intymny, widziany z okna artystki. Trzecim zagadnieniem tematycznym jest człowiek, a w szczególności - autoportrety.
Prezentowane obrazy, pochodzące z różnych okresów twórczości artystki stanowią zapis przemian w sposobie widzenia natury. W pracach artystki widzimy wyraźne inspiracje polskim koloryzmem i impresjonizmem. Obrazy te nawiązują do dzieł Olgi Boznańskiej, Hanny Rudzkiej Cybisowej oraz Meli Muter. Znajdziemy tu również echa fowizmu, ekspresjonizmu i symbolizmu. Wraz ze zmieniającymi się zagadnieniami kolorystycznymi ewolucji ulega również faktura obrazów, która w późniejszych pracach staje się wyraźnie widoczna poprzez bogactwo użytych środków wyrazu.Na wystawie prezentowany jest jedynie fragment twórczości Grażyny Mądrzyckiej, stanowiący bardzo osobistą refleksję nad światem i sposobem jego widzenia.

grazyna madrzycka widok z okna.JPG