pion1 a.jpg

Historie o zatopionych i zatopionych miastach odnaleźć można w podaniach i legendach ludowych. Były symbolem kary za grzechy jego mieszkańców. Na ich miejscu powstawały bagna i jeziora. Genezy tych legend należy szukać zarówno w biblijnej historii o potopie, jak i Platońskim micie o Atlantydzie. W Polsce znane są podania o zatopionym Starym Helu i Winecie. Brzeziny również mają legendę, która opowiada o" Małym Krakowie", mieście rywalizującym swa świetnością z samą stolicą Polski. Jednak mieszkańcy miasta za swoją pychę i grzechy zostali ukarani przez Boga. Krakówek pochłonęła ziemia, z której czasem wyrosły brzozy, dając początek nazwie miasta. Legenda ta jest zapewne wynikiem pamięci o złotym okresie rozwoju Brzezin zakończonym gwałtownym upadkiem spowodowanym spustoszeniem miasta podczas potopu szwedzkiego, Fakt istnienia rozległego i ludnego grodu potwierdzają badania archeologiczne prowadzone pomiędzy ulicą Waryńskiego a zakolem Mrożycy. W czasie prac odsłonięto nieistniejący juz układ urbanistyczny z zachowanymi drogami: brukowaną i nieco starszą, drewnianą datowany na okres renesansu. cennymi znaleziskami są, również monety, ceramika, fundamenty domostw. Na przełomie XV i XV! wieku w zaginionym mieście mieszkało około 1,5 tys. ludzi i działało 30o warsztatów tkackich. E'Jwcześni właściciele Brzezin, ród Lasockich, zgodnie z duchem "złotego wieku" starali się pełnić funkcję mecenasów sztuki i nauki. Efektem tych działań był wysoki poziom brzezińskiej szkoły parafialnej, której wychowankami byli Maciej Stryjkowski oraz Grzegorz Paweł z Brzezin. Bezcenną pamiątką po złotym okresie rozwoju Brzezin są wybitne dzieła rzeźby sepulkralnej mieszczące się w brzezińskiej farze: nagrobek Urszuli Leżeńskiej dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa i płyta nagrobna Stanisława Lasockiego - dzieło Włocha Bernardina Zanobi de Gianotis. Wiele cennych zabytków archeologicznych, szczęśliwie ocalałych i odnalezionych „okruchów"zaginionego miasta_ znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

.

archeo1.jpg

.

archeo2.jpg