Textus

Textus. Niedostrzegalny wątek

Textus, L’ invisible trame/Textus. Niedostrzegalny wątek. (red. Pierre Boggio)

Katalog wystawy francuskiej artystki o brzezińskich korzeniach – Sylvie Kaptur-Gintz..

Trójjęzyczne (polski, francuski, angielski) wydawnictwo, ze świetnym tekstem paryskiej kuratorki Marie Deparis-Yafil, która objaśnia symbolikę prac artystki, odwołując się m.in. do dzieł Rolanda Barthesa, Bertolta Brechta, Jacquesa Derridy i Emanuela Levinasa. Wszystko opatrzone artystycznymi fotografiami instalacji składających się na całość wystawy prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Domu Literatury w łodzi oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Projekt tej wystawy, która zrodziła się tutaj, w kraju jej [tj. Sylvie Kaptur- Gintz] korzeni, nosi tytuł „Testus. Niedostrzegalny wątek”. „Textus”, ponieważ „tkanina” [fr. tissu] i „tekst” [fr. texte] mają wspólne łacińskie źródło. Ponieważ w swoich pracach Sylvie Kaptur-Gintz, dokonując semantycznego przesunięcia, tka z materiałów i słów wątek opowieści, opierając się na tej zarazem oczywistej i unikatowej parze pojęć. Ponieważ tkanina, wszechobecna w jej pracach […] jest w pewien sposób formą tekstu, o ile przyjmiemy za Rolandem Barthesem, że występuje dla artysty tam, gdzie „tekst [sens] tworzy się, wypracowuje przez nieustanne splatanie.

                                                                                                                                                                                            Marie Deparis-Yafil

Warto zapoznać się z twórczością artystki, dla której sztuka jest nie tylko działaniem estetyczny, ale nade wszystko etycznym.

Rok wydania: 2014

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne w Brzezinach

Wydanie: pierwsze

oprawa miękka, 32 s., cena 10 zł